НА ГЛАВНУЮ
Логин
Пароль
 
Регистрация на сайте!
Забыли пароль?
КУРСЫ ВАЛЮТ:
Доллар США / руб.
68.3413
Евро / руб.
76.6243


ССЫЛКИ Journalist-PRO.com
 
Последние комментарии
Интернет журналисты
Конкурсные статьи
RSS Журналист
Журналисты.Ру
 ЖУРНАЛИСТЫ МЕСЯЦА
Марта Матвеева

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИЖурналист Journalist PRO

Интернет-издание Журналист Journalist PRO создан при информационной поддержке журнала La Costa для Интернет-журналистов, которые уже умеют, а так же для начинающих журналистов, которые хотят научиться писать (проба пера), но пока не имеют возможности публиковать написанные материалы. Участники проекта могут написать и разместить статью на абсолютно любую тему, будь то культура, наука и образование, общество, афиша новостей, бизнес и финансы, политика и экономика, Интернет-технологии, анонсы, спорт, art. Также приветствуются публикации рецензий на фильмы (обзоры и рецензии) и фоторепортажи. И не стоит забывать о возможности критиковать и комментировать статьи, что, в принципе,  тоже помогает научиться писать грамотно и, главное, по теме. При использовании любой информации с сайта ссылка на проект journalist-pro.com обязательна.

Для участия в проекте предлагаем ознакомиться с правилами проекта и зарегистрироваться.

5 сентября 2012

Паління – через минуле в сьогодення

Сигарети – це модно, розслабляюче, круто. Та скільки таке задоволення коштує нашому здоров’ю?

Безперечно, ця проблема досить поширена та торкається своїм корінням ще далекого минулого. Але її вік в нашому випадку не має значення. Тому, що як будь-який винахід, ця вітка розвивалася разом з еволюцією людини.

Не можна не згадати про актуальність цієї теми. Якщо ви не палите, це не означає, що проблеми не існує, або людина не піддається її впливу. Наївно вірити, що паління друга не зачепить моє здоров’я. Чи знаєте той факт, що сигаретний дим має шкідливіший вплив на сторонню людину, аніж на самого курця. Як часто вам доводилось виходити з кафе, стоянки автобуса чи станції метро через неприйнятний для легенів дим?

Напротивагу людям без шкідливих звичок гострішою є сама проблема курців. В більшості випадків ми навіть не задумуємось над кількістю спалених сигарет. Це настільки входить у звичку, що без них не можна усвідомити своє життя. Стреси, проблеми із батьками, однокласниками, нестача грошей – все це розчиняється під впливом чудодійного диму. Але яка його справжня природа? В сигаретах містяться спеціальні нейрорегуляторні речовини, що певним чином притуплюють окремі центри головного мозку. Виходить, що проблеми не зникають, просто людина неадекватно реагує на них. Але як можна жити так далі? Прийде час, коли дія своєрідного анти-депресанту скінчиться, реальність знову заволодіє нашим мозком і вся хвиля проблемного життя накриє з головою. І який тоді вихід? Знову повертатись до чудо-зброї проти неприємностей. Так, спочатку це рішення, але згодом виникає звикання, неможливість існувати без цього, і вони стають своєрідним наркотиком. Як би жахливо це не звучало.

Саме страшне в цій ситуації – відсутність розуміння та усвідомлення проблеми. Скажіть – хто з курців адекватно визнає свою залежність. Одиниці. Але коли твій друг через кожні десять хвилин береться за нову сигарету, тебе справді охоплює паніка. Це очевидно, але як з цим боротися?

Дана проблема існувала й раніше і зараз набуває нових масштабів.

Якщо звернутись до статистики - в Україні, то можна прослідкувати, що в середньому палить 50% чоловіків, 25 % жінок і 15% школярів. Нехай дорослий організм не так піддається впливу отруйних речовин, але як же підлітки. Їх здоров’я ще формується і залежить від впливу багатьох факторів.

Проте також можна зауважити, що останнім часом кількість курців скорочується. В Україні діє Державна цільова соціальна програма по зменшенню шкідливого впливу нікотину на здоров’я населення. Зменшенню поширення паління сприяли прийняті законодавчі акти в 2009 році, збільшення цін та тютюнові вироби та різні профілактичні заходи.

Випливає запитання – чи актуальна ця проблема зараз, чи відлуння з минулого згодом згасне і ми зможемо вийти із цьої кризи. Але, на жаль, факти лишаються переконливішими. Україна займає друге місце в світі по кількості спалених сигарет на людину. Щороку в нашій державі через паління помирає близько 120 тисяч населення. Дані показники справді шокують. І ми в котрий раз отримуємо підтвердження катастрофічним масштабам проблеми паління.

Доведено, що кожна сигарета забирає п’ятнадцять хвилин життя. Чи хочете ви собі такої долі? Рельність інколи буває і справді жорстока, але життя і цінне тому, що є злети, а є падіння і неможливо завжди бути щасливим, адже і ціна того щастя не буде такою. Зніміть маску, якщо в вас в руках пачка сигарет – викиньте її, задумайтесь над ціною, що можете сплатити, скільки всього ви маєте і чи готові все це втратити. Я впевнена, що ні. Почати можна будь-коли, але і зупинитись ще не пізно!

 (голосов: 1)
 
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие публикации по теме:

 • Вчіться цінувати кожну хвилину свого життя
 • Хай б'ється завжди зелене серце природи
 • Я могла би
 • Вірменська церква Сурб Ованес
 • Страсти пастуха Давида Иванова

 • Группа: ГЛАВ.РЕД
  Регистрация: 30.01.2010
  Перевод:
  Сигареты - это модно, расслабляюще, круто. И сколько такое удовольствие стоит нашему здоровью?
  Бесспорно, эта проблема достаточно распространена и уходит своими корнями в далекое прошлое. Но ее возраст в нашем случае не имеет значения. Потому что, как любое изобретение, эта ветка развивалась вместе с эволюцией человека.
  Нельзя не упомянуть об актуальности этой темы. Если вы не курите, это не означает, что проблемы не существует, или человек не поддается ее влиянию. Наивно верить, что курение друга не затронет мое здоровье. Знаете тот факт, что сигаретный дым оказывает более вредное влияние на постороннего человека, чем на самого курильщика. Как часто вам приходилось выходить из кафе, со стоянки автобуса или станции метро через неприемлемый для легких дым?
  Людям без вредных привычек проблема курильщиков сама по себе остается достаточно острой. В большинстве случаев мы даже не задумываемся над количеством выкуренных сигарет. Это настолько входит в привычку, что без них нельзя представить свою жизнь. Стрессы, проблемы с родителями, одноклассниками, нехватка денег - все это растворяется под воздействием чудодейственного дыма. Но какова его истинная природа? В сигаретах содержатся специальные нейрорегуляторные вещества, определенным образом притупляющие отдельные центры головного мозга. Получается, что проблемы не исчезают, просто человек неадекватно реагирует на них. Но как можно жить так дальше? Придет время, когда действие своеобразного анти-депрессантов кончится, реальность снова завладеет нашим мозгом и вся волна проблемности жизни накроет с головой. И какой тогда выход? Снова возвращаться к чудо-оружию против неприятностей? Сначала это кажется решением проблем, но впоследствии возникает привыкание, невозможность существовать без этого, и сигареты становятся своеобразным наркотиком. Как бы ужасно это не звучало.
  Самое страшное в этой ситуации - отсутствие понимания и осознания проблемы. Скажите - кто из курильщиков адекватно признает свою зависимость? Единицы. Но когда твой друг через каждые десять минут принимается за новую сигарету, тебя действительно охватывает паника. Это очевидно, но как с этим бороться?
  Данная проблема существовала и раньше и сейчас приобретает новые масштабы.
  Если обратиться к статистике в Украине, то можно проследить, что в среднем курит 50% мужчин, 25% женщин и 15% школьников. Пусть взрослый организм не так подвержен воздействию ядовитых веществ, но как же подростки? Их здоровье еще формируется и зависит от влияния многих факторов.
  Однако можно заметить, что в последнее время количество курильщиков сокращается. В Украине действует Государственная целевая социальная программа по уменьшению вредного воздействия никотина на здоровье населения. Уменьшению распространения курения способствовали принятые законодательные акты в 2009 году, рост цен и табачные изделия и различные профилактические меры.
  Следует вопрос - актуальна ли эта проблема сейчас или мы смогли выйти из кризиса? К сожалению, факты убедительны: Украина занимает второе место в мире по количеству выкуренных сигарет на человека. Ежегодно в нашей стране из-за курения умирает около 120 тысяч человек. Данные показатели действительно шокируют. И мы в который раз получаем подтверждение катастрофически большим масштабам проблемы курения.
  Доказано, что каждая сигарета отнимает пятнадцать минут жизни. Хотите ли вы себе такой участи? Реальность иногда бывает действительно жестока, но жизнь тем и ценна, что есть взлеты, а есть падения и невозможно всегда быть счастливым, ведь и цена этого счастья не будет такой. Снимите маску, если у вас в руках пачка сигарет - выбросьте ее, задумайтесь над ценой, которую вы можете оплатить и готовы ли вы взамен потерять все. Я уверена, что нет. Начать можно в любой момент, но и остановиться еще не поздно!


  --------------------  Группа: ШТАТНЫЙ
  Регистрация: 6.08.2012
  И какой мой путь дальше? Что скажут редакторы?  Группа: ГЛАВ.РЕД
  Регистрация: 30.01.2010
  Ваш путь такой, каким он видится Вам.
  Что же касается Вашего текста, то в нем есть некоторая непоследовательность, а затронутые темы "порхают" совершенно произвольно. Так, вскользь говорится о:
  курении школьников;
  курении в общественных местах;
  статистике курящих в Украине;
  причинах курения;
  личном опыте автора.
  Мне представляется, что подобные доводы
  Доказано, что каждая сигарета отнимает пятнадцать минут жизни. Хотите ли вы себе такой участи?
  воздействуют далеко не на каждого человека.
  Наверное, проблема курения имеет два аспекта: внешний, общественный (реклама/отсутствие рекламы сигарет, традиции здоровья и пропаганда здорового образа жизни, торговля сигаретами, запретительные меры для курящих, разъяснительная работа в школах, стимулирование некурящих в компаниях и офисах, дни/недели/месячники без сигарет и т.п.) и внутренний, личный (все составляющие образа жизни, привычки и стереотипы поведения).


  --------------------  Группа: ЗАМ.ГЛАВ.РЕД
  Регистрация: 15.06.2007
  Цитата: Анна Довгаль
  И какой мой путь дальше?
  Цитата: pioss.net
  А вы знаете, что государственная программа по борьбе с курением была принята в Третьем Рейхе, что Гитлер был убеждённым противником табака?
  Подробнее см.:
  Цитата: ru.wikipedia.org
  и
  Цитата: voprosik.net
  winkjp


  --------------------  Группа: ГЛАВ.РЕД
  Регистрация: 30.01.2010
  Цитата: Gladkou
  Цитата: voprosik.net
  "Первый борец с курением — Гитлер"
  А ещё он музыку Вагнера любил, особенно, если мне правильно помнится, полёт Валькирий. Разумеется, не он первый - не он и последний (в смысле, музыку любил и с курением боролся).


  --------------------  Группа: ЗАМ.ГЛАВ.РЕД
  Регистрация: 15.06.2007
  Цитата: миссмарпл
  Цитата: Gladkou
  Цитата: voprosik.net
  "Первый борец с курением — Гитлер"
  А ещё он музыку Вагнера любил
  Ну да, ну да! А любой мужчина, посмевший свое суждение иметь в присутствии женщины - шовинист чистой воды loljp

  Насчет Вагнера (имхо) - в семье не без урода (в "семье" предпочтений, в смысле) winkjp А вот то, что они (нацисты) "придумали" еще и олимпийские игры в их современном виде - Вас разве не наводит на некие мысли? winked
  Впрочем, мой предыдущий коммент, это ответ на вопрос:
  Цитата: Анна Довгаль
  И какой мой путь дальше?
  confusedjp


  --------------------  Группа: ГЛАВ.РЕД
  Регистрация: 30.01.2010
  Цитата: Gladkou
  А любой мужчина, посмевший свое суждение иметь в присутствии женщины...
  Насмешили, чесслово! wink Особенно понравилось "в присутствии женщины". Он что, в её присутствии послал кого-то... воевать? Точно, был неправ! fellow
  Цитата: Gladkou
  (в "семье" предпочтений, в смысле)
  Важное уточнение. biggrin
  Цитата: Gladkou
  А вот то, что они (нацисты) "придумали" еще и олимпийские игры в их современном виде - Вас разве не наводит на некие мысли? winked
  Наводит. loljp Всё, Анатолий! Продлили мои годы незнамо насколько! 129


  --------------------  Группа: ШТАТНЫЙ
  Регистрация: 6.08.2012
  Я так понимаю вам не нравиться смысл?

  миссмарпл,
  И что за название. Проблема выражаеться через прошлое в наши дни. Тоесть трансформация этой проблемы на наше время.  Группа: ЗАМ.ГЛАВ.РЕД
  Регистрация: 15.06.2007
  Цитата: Анна Довгаль
  Я так понимаю вам не нравиться смысл?
  А в чем он (смысл)? Логлайн текста (ИМХО): Сигареты - это модно, расслабляюще, круто, но... вредно, поэтому в Украине действует Государственная целевая социальная программа по уменьшению вредного воздействия никотина на здоровье населения... confusedjp Ни фактов, ни мнений - одни лозунги, типа:
  Цитата: автор: Анна Довгаль
  Зніміть маску, якщо в вас в руках пачка сигарет – викиньте її, задумайтесь над ціною, що можете сплатити, скільки всього ви маєте і чи готові все це втратити.
  recourse


  --------------------  Группа: ШТАТНЫЙ
  Регистрация: 6.08.2012
  Gladkou,
  Нет. Вредно, потому что єто наркотик, что притупляет мозг и йентрі отвечающие за деятельнось и логическое мішления и в нас возникает чувство спокойствия, расслабона, но на самом деле єто не так!
  Вчитайтесь...  Группа: ЗАМ.ГЛАВ.РЕД
  Регистрация: 15.06.2007
  Цитата: Анна Довгаль
  Нет. Вредно, потому что єто наркотик, что притупляет мозг и йентрі отвечающие за деятельнось и логическое мішления и в нас возникает чувство спокойствия, расслабона, но на самом деле єто не так!
  Так о том и речь, что
  Предика́т (лат. praedicatum — заявленное, упомянутое, сказанное) — в логике и языкознании, конститутивный член суждения — то, что высказывается (утверждается или отрицается) о субъекте
  типа confusedjp


  --------------------  Группа: ШТАТНЫЙ
  Регистрация: 6.08.2012
  Рада, что вам что-то доказала  Группа: ГЛАВ.РЕД
  Регистрация: 30.01.2010


  --------------------
   
   
  Свободная энциклопедия

  Календарь

  «    Сентябрь 2012    »
  ПнВтСрЧтПтСбВс
   
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30

  Архив статей


  Сейчас на сайте


  Купить картину
  JOURNALIST-PRO.COM © Copyright 2007-2013 Created by DataYura.com
             
  Яндекс.Метрика